Nye myrområder skal ikke åpnes for torvuttak

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay

Med endringer i et rundskriv til Statsforvaltaren og fylkeskommunene gjør klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn det klart at de kan fremme innsigelse dersom kommunene sine arealplaner åpner for helt nye torvuttak.

– Myrene er store karbonlagre. Uttak og bruk av torv gir utslipp av klimagasser. Torvuttakene skjer dessuten ofte i en type myr som er en truet naturtype i Norge. Derfor er det så viktig å beskytte torvmyrene våre, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

– annonse artikkel –

Forbud mot nye torvuttak

I klimaplanen varslet regjeringen at den vil vurdere å gå inn for forbud mot å åpne nye torvuttak. Regjeringen ha også startet utredning av en avgift på utslipp av klimagasser fra uttak av torv.

– Vi ønsker å hindre at det blir gitt bevilling til nye torvuttak frem til spørsmålet om forbud mot slike uttak er avklart, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Jord- og torvindustrien er en næring med en type spesialkompetanse vi trenger i lågutsleppssamfunnet. Regjeringen legger opp til at næringen i fremtiden skal vri virksomheten til mer klima- og miljøvennlige produkt. De vil få god tid til å omstille seg, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Hindrer tørke

I tillegg til å lagre karbon, holder myrene tilbake mindre flommer og hindrer tørke. De siste årene har uttak og bruk av torv bevirket utslipp på rundt 83 000 tonn CO2- ekvivalenter per år. Med nivået vi har i dag på uttakene, kan produsentene drive de 27 feltene som allerede er satt av i 20 år til. Det nye nå er at å unngå at arealplaner som blir vedtatt, åpner opp for helt nye torvuttak.

– annonse nede –
KildePressmelding