– Nye jaktmetoder bryter med konvensjonen og dyrevernloven

Jerv, illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Andrea Bohl fra Pixabay
– annonse top –

– Flere av de nye jaktmetodene som har blitt tillatt av norske myndigheter, bryter med både Bernkonvensjonen og dyrevernloven.

Det sier veterinær og leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen til Fauna.

Hun viser til at mange norske organisasjoner i en høringsrunde om metodene gikk sammen om å si i fra om at nye metoder for fangst av jerv ikke burde legaliseres. Dette har Klima- og miljødepartementet ikke tatt hensyn til, etter at det under jakt nå har blitt tillatt både med fangstbåser og kunstig lys om natta under jakt. Siri Martinsen er lagt fra fornøyd med at den tidligere praksisen med å drepe jerveungene og mora i hiet, fortsetter.

– annonse inline –

Mer lidelse

– Man burde heller forby fangstbåser enn å tillate elektronisk kameraovervåking. Man risikerer at dyrene lider lengre, sier hun, og understreker at organisasjonen er imot dette.

Hun mener at kunstig lys strider mot både internasjonale og nasjonale regler.

– Grunnen til at man ikke ønsker kunstig lys, er at det strider mot Bernkonvensjonen og dyrevernloven. Vi er imot dette fordi det åpner for jakt om natta. Det gir større mulighet for skadeskyting. Og når skadeskyting skjer, er det ikke så lett å få tak i skadeskutte dyr i mørket. Derfor sier vi at dette er uetisk jakt, og at det blir ren rutine å drepe jerv.

Etiske grenser sprenges

Hun mener at de etiske grensene i forhold til ville dyr sprekker, og det er negativt for alle typer dyr. Bruk av ny elektronikk i jaktsituasjonen er NOAH heller ikke tilhenger av.

– Elektronikk kan feile og er en risiko for ville dyr, sier hun, og slår fast at hele intensjonen for å åpne opp for mer effektiv jakt vil føre til at flere ville dyr blir tatt livet av.

Leder Siri Martinsen i NOAH mener at Norge bryter Bernkonvensjonen ved å holde rovdyrbestandene på et nivå der de er truet.

– Dette blir absurd i forhold til Bernkonvensjonen, fordi intensjonen ikke var å holde rovdyrene på et minimum, men bli mer bærekraftig. Derfor handler norske myndigheter i strid med Bernkonvensjonen. Det er ikke behov for nye jaktmetoder, men behov for mer vern av rovdyr.

– annonse bottom –