Ny rapport: – Nordmenn vil ha sterkere vern av ulv

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

– Nordmenn flest vil ha sterkere vern av ulv og andre truede dyr. Det mener NOAH – for dyrs rettigheter – etter at Arbeiderpartiet har uttalt at de vil endre naturmangfoldloven for å kunne skyte flere ulver. En spørreundersøkelse viser nå at den største andelen i befolkningen – og ikke minst blant Arbeiderpartiets egne velgere – snarere vil ha sterkere vern av ulv.

I en ny undersøkelse for NOAH fra Respons Analyse, sier 45 prosent av nordmenn at de vil ha styrket vern av ulv, og bare 17 prosent vil ha svekket vern, slik Arbeiderpartiet nå legger opp til. 27 prosent svarer at de vil ha uendret vern. De som vil ha styrket vern er dermed den klart største gruppen av de som har en mening.

– annonse inline –

Spørsmålsstillingen i undersøkelsen gjort for NOAJ var som følger: «Ulv står i dag oppført på nasjonal rødliste som kritisk truet. Rødlisten er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut i Norge. Med dette som utgangspunkt, synes du man skal styrke eller svekke vernet av ulv i Norge?» 

– Arbeiderpartiet har foreslått å svekke naturmangfoldloven slik at man kan skyte flere ulver og andre truede rovdyr. NOAH har advart om at dette vil bety et alvorlig brudd med Bernkonvensjonen. Vår nye undersøkelse viser at Arbeiderpartiet også er på sterk kollisjonskurs med befolkningen når de vil svekke vern av ulv, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Arbeiderpartiets forslag strider også mot ønsket til et klart flertall av partiets egne velgere, heter det i en pressemelding fra organisasjonen: 45 prosent av Arbeiderpartiets velgere vil styrke vernet av ulven, bare 12 prosent av velgerne vil ha svekket vern.

– Den største gruppen av Arbeiderpartiets egne velgere vil ha styrket vern av ulv. Partiet legger nå opp til en politikk som bare 12 prosent av velgerne deres er for. Nå bør de respektere velgerne sine og den loven de selv har vært med på å skape. Det er ingen «vinner»-strategi for et parti som Ap å forfølge truede dyr. Man kan ikke ta naturkrisen på alvor, og samtidig spille russisk rulett med truede arters overlevelse, og bryte med Bernkonvensjonen, sier Martinsen.

Tallene fra den ferske undersøkelsen bekrefter inntrykket fra en opinionsundersøkelse for NOAH fra Respons Analyse høsten 2019. Et stort flertall av nordmenn sier seg her enig i at «jakt på rødlistede dyr bør stanses». 73 prosent er klart enige i dette, kun 6 prosent er imot. Folk flest mener også at «Norge har en forpliktelse til å sørge for at ingen dyr i norsk natur er utrydningstruet». 70 prosent er enige i dette, kun 5 prosent er uenige.

Trenden i NOAHs undersøkelser bekreftes også av mangeårig forskning fra Norsk institutt for naturforskning, som viser at hele 60 prosent, heter det videre fra NOAH. Også blant dem som rapporterer at de har ulv i nærheten av der de bor, «liker eller liker godt» at det er ulv i Norge, mens 24 prosent misliker det. I områder der folk selvrapporterer at de har ulv i nærheten, svarer den største gruppen på 35,2 prosent at de «liker godt» ulv, mens de som «misliker sterkt» er på 13,3 prosent.

– I en tid hvor FN har erklært krise for de ville dyrene, er det fint å se at et sterkt flertall av nordmenn er imot jakt på rødlistede dyr, og at et like sterkt flertall mener Norge må ta sterkere grep for å sørge for at dyr ikke et truet. Også når man spør direkte om ulv, mener den klart største gruppen at vernet bør styrkes. Nå gjenstår det at politikerne får opp øynene og forstår at flertallet ikke vil skyte flest mulig truede rovdyr – de vil verne dem. NOAH reagerer sterkt på at politikere serverer løgner om nordmenns holdninger til rovdyr, og driver en utrydningspolitikk som kun et lite mindretall står bak, sier Martinsen.

– annonse bottom –