Skal hindre at mordyr og valper drepes i jervehiet

Klima- og miljødepartementet legger opp til å gjøre en prøveordning som skal hindre at mordyr og valper blir drept i jervehiet, permanent.

Prøveordningen videreføres også denne høsten/vinteren. Det blir derfor adgangen til å bruke kunstig lys ved åtejakt på jerv og elektronisk overvåking av fangstbås under lisensfelling av jerv.

Videreføringen innebærer i følge en pressemelding fra departementet at de som tidligere har fått departementets tillatelse til å delta i slike prøveprosjekter kan fortsette prosjektene i lisensfellingsperioden 10. september 2019 til 15. februar 2020. De dette gjelder sipper å søke om tillatelse på nytt. Det åpnes likevel ikke for generell bruk av disse metodene.

Klima- og miljødepartementet sendte 6. juni i år på alminnelig høring et forslag om permanent endring av regelverket. Høringsfristen går ut 1. oktober 2019.

– Prøveordningen som tillater bruk av kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbåser for jerv ved lisensfelling ble videreført også i fjor. Jeg har nylig sendt på høring et forslag om å tillate bruk av slike virkemidler på varig basis i hele landet. Det er da naturlig å åpne for en midlertidig videreføring kommende lisensfellingsperiode i påvente av høringen og en endelig beslutning i saken, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Bakgrunnen for at prøveordningen ble innført i 2015 var en målsetting om å effektivisere lisensfellingen av jerv. En stor del av uttakene av jerv skjer gjennom såkalte hiuttak, der mordyret og/eller valpene avlives. Det er et mål å redusere slike uttak til et minimum, det ble derfor åpnet for en prøveordning der ti prosjekter fikk tillatelse til å prøve ut nye virkemidler i utvalgte prosjektområder.

Virkemidlene omhandlet bruk av kunstig lys ved åtejakt og elektronisk overvåking av fangstbås for jerv, og det ble satt en rekke vilkår for å sikre at uttakene skjer på en dyrevelferdsmessig akseptabel måte. Prøveordningen er evaluert av Miljødirektoratet, som har anbefalt at virkemidlene tillates på permanent basis.

Exit mobile version