Ny krig mot fremmede arter

Bildet er tatt av Moshe Harosh fra Pixabay
– annonse top –

For å stanse utviklingen med fremmede arter i norsk natur, legger regjeringen frem en ny tiltaksplan.

De fremmede artene som finner veien inn i landet utgjør en fare for det naturlige mangdoldet, friluftslivet, naturbaserte næringer og økonomi. Det melder Klima- og miljødepartementet i en pressemelding.

– annonse inline –

Den nye planen har som målsetning å øke innsatsen og styrke samarbeidet mellom ulike arealforvaltere de kommende fem årene.

– Fremmede skadelige arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet på verdensbasis og i Norge. Derfor kommer regjeringen nå med en tiltaksplan for nedkjemping av fremmede skadelige arter for å forbedre tilstanden i norsk natur, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

– annonse bottom –