– annonse amp –
Hjem Naturvern Ny handlingsplan skal stoppe fremmede arter

Ny handlingsplan skal stoppe fremmede arter

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har utarbeidet en handlingplan mot skadelige fremmede arter.

Planen er ferdig stilt i september 2020 og slår fast at spredning av fremmede arter er en av de store truslene mot det biologiske mangfoldet i verden. FNs naturpanel har anslått at verdens står i fare for å utrydde én million av åtte millioner arter på joda.

Fremmede arter er en av de største faktorene i denne utviklingen rett etter arealbruk på land og i hav, høsting, klimaendringer og forurensning, heter det i handlingsplanen, som også sier at: Vestfold og Telemark er et av «hot-spot» fylkene for introduksjon av fremmede arter med sin nærhet til kontinentet, spredningsveier både i sjøen og vassdrag, høy befolkningstetthet og mye reisevirksomhet. Totalt er det registrert 202 arter i Vestfold og Telemark som havner i kategorien høy, svært høy eller potensielt høy risiko for norsk natur i Artsdatabankens Fremmedsartsliste 2018. Det er derfor svært krevende for samfunnet å definere hvilke arter og hvilke naturområder man skal prioritere for å kartlegge, bekjempe og overvåke, gitt begrensede ressurser til arbeidet.

Målet med planen er å gi noen føringer for både Fylkesmannen og kommunene i Vestfold og Telemark om hvor man bør rette innsatsen de neste årene. Det gis en liste over arter og områder som bør prioriteres samt en prioritert rekkefølge på tiltak. Utvalget av arter og tiltak er basert på tanken om at tidlig innsats og forebyggende arbeid vil være langt mer samfunnsøkonomisk enn bekjempelse i etterkant. Det bør likevel poengteres at kunnskapsgrunnlaget er begrenset, og problemomfanget er så stort at det alltid vil være et rom for skjønn for hvor man skal rette innsatsen.

Planen tar for seg arter, dørstokkaryer, regionalt fremmede arter, områder, kunnskapsgrunnlag og tiltak.

Exit mobile version