Ny app avslører dine personlige utslipp

Klarna mener denne appen avslører CO2-utslippet fra din shopping.

Finansieringsselskapet Klarna har utviklet en app som avslører hvor mye CO2-utslipp shoppingen din medfører. Ulemen er at det kun er tilgjengelig for Klarna-brukere.

I en pressemelding fra klarna opplyser de at mer enn 90 millioner Klarna-brukere i hele 16 land umiddelbart kunne sjekke hva shoppingen deres har resultert i av CO2-utslipp. Selskapet skal også donere mer enn 10 millioner dollar til klimatiltak.

– annonse artikkel –

Klarna-partneren Doconomy er verdensledende på å tilby løsninger for å regne ut CO2-utslipp fra blant annet shopping. Nå skal selskapet gi Klarna-brukere verden over gjennomsnittlige utslippstall for alle kjøp gjennom Klarna-appen, bygd på Doconomys egen Åland Index*.

Mer enn 90 millioner Klarna-kunder har tilgang til Klarnas app, og 18 millioner bruker den aktivt hver måned. Tiltaket blir en av de største satsingene som er gjort globalt for å øke bevisstheten hos forbrukere rundt egne CO2-utslipp.

Like naturlig som merking av næringsinnhold i mat

– Når maten vi spiser er merket med innhold av både fett, sukker og salt, hvorfor skal ikke CO2-utslippet vi står for være like synlig? Denne informasjonen er ikke en luksus vi skal betale for, men en helt essensiell del av all shopping. Vi tar alle avgjørelser som påvirker vårt felles klima. Da er det helt avgjørende at hver og en av oss har informasjonen som skal til for å foreta smarte klimavalg på en enkel måte, sier CEO i Klarna, Sebastian Siemiatkowski.

Med et globalt nettverk som omfatter mer enn 250 000 butikker både på nett og i fysiske butikker, har Klarna et unikt utgangspunkt for å bidra med nøytral klimaeffektinformasjon som kan hjelpe kunder over hele verden til å gjøre gode informerte valg.

– Det er et stort potensial for at man ved å vise karbonavtrykket hvert enkelt kjøp medfører kan ha en positiv effekt. Finansbransjen har vært svært effektive i å utvikle, bygge opp og ta vare på store rikdommer. Nå kan noe av disse kreftene også brukes til å ta vare på vårt felles miljø. Disse unike dataene er en utmerket måte å gjøre den enkelte mer bevisst, sier Mathias Wikström, CEO hos Doconomy.

Donerer 10 millioner dollar til å bekjempe globale klimautfordringer

I forbindelse med Earth Day vil Klarna også  lansere sitt globale initiativ Giveone.com, en plattform for det såkalte «1%-løfte.» Som et ledd i dette løftet vil Klarna allokere 1 prosent av den siste finansieringsrunden på 1 milliard dollar – 10 millioner dollar – til initiativer som fokuserer på å gjøre noe med de store klimautfordringene og tap av artsmangfold.  En komite med eksperter skal sammen velge de mest effektive løsningene som skal få finansiering gjennom 1%-løfte. Rammene for tildelingskriteriene vil gjøres offentlig tilgjengelig for å inspirere andre vekst- og ikke-børsnoterte selskaper til å gjøre det samme og bidra til en løsning på klimakrisen.

Klarna vil også legge til rette for at vanlige forbrukere kan delta ved å donere til de samme prosjektene og andre. Dette gjøres ved å legge til en doneringsintegrasjon til Klarnas produkter. Dette gjøres mulig med en løsning fra tech-plattformen Milkywire.

Vil redusere egne klimagassutslipp med 50 %

Klarnas egne karbonavtrykk vil også være et ledd av satsingen. I løpet av 2030 er selskapets mål å redusere egne klimagassutslipp med 50 prosent. Fra i år vil også Klarna bidra økonomisk til klimaprosjekter med høy effekt. Disse vil inkludere blant annet karbonfjerning, blått karboninitiativ, planting av skog, beskyttelse av skog og klimagassutslippsprosjekter med høy effekt. Den årlige summen vil bestå av en intern karbonskatt på 100 dollar per tonn for alle scope 1,2** og utslipp fra reiser. For scope 3** utslipp settes den den interne skatten til 10 dollar per tonn.

– annonse nede –