Statsforvalteren i Vestland har startet verneprosessen som skal end opp i opprettelsen av Loftesnes naturreservat i Sogndal.

Det er etter at Statsforvalteren har vært i dialog med grunneierne, at den formelle oppstarten av prosessen mot skogvern har skutt fart. Prosessen starter opp etter naturmangfoldloven, og nå blir interesserte invitert til å delta i prosessen og komme med innspill til prosessen.

– Annonse 3 –

Det melder Statsforvalteren i Vestland i en melding.