– annonse 2 –

Regjeringens hydrogenstrategi ble onsdag lagt frem av olje- og energiminister Tina Bru (H) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Strategien, som er den første av sitt slag noensinne, skal legge grunnlaget for regjeringens videre arbeid med hydrogen. Årsaken er at hydrogen skal være en energibærer som kan bidra til å redusere utslipp og til å skape verdier for norsk næringsliv. Regjeringen ønsker å prioritere innsatsen på de områdene der Norge har særlige fortrinn, hvor Norge og norske bedrifter og teknologimiljøer kan påvirke utviklingen, og hvor det er muligheter for økt verdiskapning og grønn vekst.

– Annonse 3 –

– Et viktig mål for regjeringen er å øke antall pilot- og demonstrasjonsprosjekter i Norge, gjennom å bidra til og støtte teknologiutvikling og kommersialisering. Det er en bred satsing på nullutslippsteknologier og løsninger i hele virkemiddelapparatet. I tillegg er det en betydelig styrket satsing på hydrogen i Norge i den grønne omstillingspakken som regjeringen la frem forrige uke, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

Den 29. mai foreslo regjeringen blant annet å bevilge 120 mill. kroner til ENERGIX-programmet i Norges forskningsråd. Hydrogenrelaterte teknologer og løsninger vil ha en sentral plass i denne satsingen.

– Hydrogen vil være et viktig bidrag på veien mot lavutslippssamfunnet, særlig i transport og industri. Vi har styrket flere av virkemidlene som bidrar til å bringe hydrogenløsninger nærmere markedet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en pressemelding.

– annonse 4 –
Forrige artikkelVillig til å ofre ulven på det politiske alteret
Neste artikkelHar holdt på med denne siden 1995