– annonse 2 –

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om mistanke om fugleinfluensa hos flere villfugler på Østlandet.

Det er observert flere syke og døde fugler ved Østensjøvannet i Oslo, ved Holmenskjæret i Asker kommune og Indre Østfold kommune. Såkalt høypatogent fugleinfluensavirus (HPAI) subtype H5N8 ble bekreftet onsdag 24. mars. Det er også tidligere meldt om fugleinfluensa i Sarpsborg.

– Annonse 3 –

Funn av syke fugler skal meldes til Mattilsynet. Smitten utgjør liten risiko for mennesker.

Veterinærinstituttet har per 24. mars 2021 undersøkt om lag 450 prøver for influensavirus gjennom passiv overvåking av villfugler og mistanker hos høns siden den første påvisninga av HPAI i Norge i november 2020. I tillegg ble omkring 500 prøver fra jakt og fuglemerking undersøkt i overvåkings- og kontrollprogrammet (OK-programmet) for villfugl høsten 2020, skriver Veterinærinstituttet på sine nettsider.

Totalt er det påvist 34 tilfeller av HPAI i Norge. Påvisningene er fra fylkene Rogaland (16), Vestland (12), Viken (3), Oslo (1) og Agder (2).

Påvisningene hos villfuglene i Oslo-regionen viser at utbruddet med fugleinfluensa dessverre fremdeles pågår. Vårtrekket av villfugl medfører økt risiko.

– annonse 4 –
Forrige artikkel– Rett og slett en naturtragedie
Neste artikkelKonsesjon for kraft til plattformer