Denne arten bør du absolutt melde inn

Norsk ornitologisk forening (NOF) oppfordrer alle om å melde inn til Artsobservasjoner når man ser årets fugl, lappspurven.

NOF har utarbeidet en egen veileder som er laget for anledningen. Der kan man lese hvilke perioder som er mest aktuelle, hvor du det er lurt å lete etter arten og hvordan man kan gå fram for å dokumentere tettheten for arten.

– Annonse 3 –

Dersom du tar fatt på dette, ber NOF deg rapportere i et eget skjema som er utviklet for denne arten. I høyfjellet i Sør-Norge er det mest sang fra lappspurven i juni.

NOF har valgt lappspurven som årets fugl for 2020, skriver NOF på egne hjemmesider. De oppfordrer alle som har observasjoner om å gjøre det på Artsobservasjoner.