– annonse top –

Norges jeger- og fiskerforbund krever at de som driver linsensjakt på ulv må få lov til å være anonyme, av hensyn til sikkerhet, mulighet for våpentyveri samt trusler mot ektefeller og barn.

Det er noe av konklusjonene man kan trekke etter at avisen Smaalenenes Avis nå har fått innsyn i dokumenter som forteller hvem i jegerregisteret som har søkt om tillatelse til å drive lisensjakt på ulv.

Avisen har brukt 14 måneder på å klage nekting av innsyn i denne informasjonen inn for Miljødirektoratet. I følge Journalisten, som siterer NRK, har avisa publisert navn på 238 jegere i dekningsområdet som står på liste over lisensjegere på ulv.

– annonse inline –

I Norges jeger- og fiskerforbund mener fylkessekretæren i Nord-Trøndelag at hets og sjikanering av navngitte jegere er et betydelig problem, som han sier til disse mediene.

– Vi som driver med jakt har ikke noe å skjemmes over. Det har heller ikke de som driver med lisensjakt, som disse listene omfatter. Likevel ser vi at det er harde tak på sosiale medier – ikke bare jegerne sjøl, men også ektefeller, samboere og til og med barna får gjennomgå, sier Endre Alstad til NRK.

I et brev fra Jegernes Interesseorganisasjon til Miljødirektoratet er denne organisasjonen bekymret for trakkassering, men også for våpentyverier fra navngitte jegere.

Til NRK sier ansvarlig redaktør i Smaalenenes Avis følgende:

– Vi mener at innsyn og åpenhet rundt sånne spørsmål er viktig, fordi debatten om ulvejakta ofte blir unyansert. Jeg ser ikke noen grunn for at man ikke skal kunne diskutere dette på en god og saklig måte.

Ved Miljødirektoratets juridiske seksjon sier leder Trond Flydal til NRK at deres vurdering er at det ikke finnes grunnlag for å unnta opplysningene fra offentlighet.

– annonse bottom –