– Norge må kutte klimautslippene raskere

olje gass
Foto: Equinor
– annonse top –

Regjeringen klarer ikke å nå klimamålene innen 2020. Målene blir neppe nådd i 2030, heller. – Dette er flaut for Norge, mener WWFs Nina Jensen.

– Klimapolitikk gjøres ofte mer komplisert enn nødvendig. Det som betyr noe, er jo om klimautslippene faktisk går tilstrekkelig ned. Det gjør de ikke, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.

Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen og Venstre-leder Trine Skei Grande presenterte 29. mars Norges utslippsframskrivinger mot 2020.

– annonse inline –

– Det flaueste øyeblikket på dagens pressekonferanse var da ingen klarte å svare på hvor store de norske utslippene kommer til å være i 2020. Etter hvert kom det fram at utslippene i 2020 vil være 51,9 millioner tonn CO2, som ikke er det klimamålet for 2020 egentlig krever. Det regjeringen presenterte i dag, viser at vi i 2020 vil ha utslipp på samme nivå som i 1990. Men det er ingenting å skryte av, for de skulle altså vært lavere. Etter 30 år med klimapolitikk har ikke utslippene gått ned, sier Jensen i WWF.

Kutt Norges oljeavhengighet
I 2015 økte norske klimautslipp, mens utslippstallene for 2016 foreløpig ikke er lagt fram. Ifølge regjeringens prognoser vil utslippene gå ned fra og med i år.

– Det er gledelig at utslippstrenden i Norge endelig ser ut til å snu, og jeg vet at det finnes gode krefter både i regjeringen og støttepartiene som jobber for å få til det, men utslippskuttene går fortsatt for sakte. For å få tilstrekkelige klimakutt, trenger vi en helhetlig politikk som får en slutt på Norges oljeavhengighet og tar oss inn i en fornybar framtid. Det er bare kort tid siden Olje- og energidepartementet lyste ut 24. konsesjonsrunde med rekordmange leteblokker i Arktis. Det strider fullstendig med de uttalte ambisjonene om å ha en vellykket klimapolitikk, sier Nina Jensen.

WWF har tatt til orde for en sterk klimalov og at Stortinget skal vedta tallfestede tak for klimautslipp i Norge og for hver sektor i 10-12 års perioder, sammenliknet med hva utslippene var i 1990. Regjeringens forslag til en norsk klimalov er ventet om kort tid.

Mindre gap
Regjeringen framhever at gapet mellom de avtalte klimamålene gjennom klimaforliket og det prognosene viser for 2020, blir stadig mindre. I Perspektivmeldingen fra 2013 ble det anslått at utslippene i 2020 ville være på 54,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Nå er dette justert til 51,9 millioner tonn. Mens Miljødirektoratet i 2014 fastslo at gapet mellom virkeligheten og klimamålene var på 7,5 millioner tonn, sier Erna Solberg nå at dette gapet er redusert til 3 millioner tonn. Så hva er skjedd?

I klimaforliket fra 2008 ble stortingsflertallet enige om at norske klimautslipp må ned til mellom 45 og 47 millioner tonn CO2 innen 2020. Dette ble også stadfestet under Stortingets behandling av Energimeldingen i 2016, da Energi- og miljøkomiteen gjentok at de innenlandske utslippene ikke får overstige mer enn mellom 45 og 47 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.Siden er det kommet nye metoder for utslippsberegninger, som gjør at Solberg-regjeringen nå kan si at utslippsmålet for 2020 er 48, 6 millioner tonn CO2.

Fem år igjen
Selv om fremskrivingene viser nedgang mot 2030, har vi ikke sett at faktiske utslipp til nå er blitt redusert. Derimot  økte utslippenen i 2015 med 600.000 tonn, og vi vet ennå ikke hva utslippene var i 2016. Regjeringen varsler at utslippene skal ned med 2 millioner tonn fram til 2020.

– Det er positivt at utslippstrenden med økende utslipp nå ser ut til å brytes, men dette er likevel langt unna de klimakuttene som er nødvendige. Carbon Brief la i høst fram en rapport som viser at vi har bare fem år igjen for å unngå mer enn 1,5 graders global oppvarming, påpeker Jensen.

Hva med 2030?
I de nye framskrivingene fram mot 2030 er utslippsnivået blitt redusert med 4,25 millioner tonn CO2 sammenliknet med det som var forespeilet for 2030 i Nasjonalbudsjettet 2015. Det vil si at utslippene i 2030 anslås å være 48 millioner tonn CO2, som er på nivå med klimamålet i 2020.

– Vi klarer altså ikke å nå utslippsmålet for 2020 i 2030. Regjeringen skal straks legge fram en helt ny klimalov, som kan gi struktur i klimapolitikken. Det vil hjelpe fremtidige regjeringer med å nå klimamålene, sier Jensen.

– annonse bottom –