– annonse top –

– Den nye avtalen med Gabon er et gjennombrudd i arbeidet for å ta vare på verdens nest største regnskog i Sentral-Afrika. Gabons ambisjoner er høye. Gjennom denne avtalen vil vi bidra til at de kan nå målet om å ta vare på 98 prosent av regnskogen – som er like stor som hele Storbritannia.

Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding. Han undertegnet søndag en avtale med det sentralafrikanske landet Gabon. Avtalen med Gabon har en ramme på 150 millioner amerikanske dollar, eller mer enn 1,3 milliarder kroner, og innebærer at Gabon forplikter seg til å ta vare på nesten hele den verdifulle regnskogen sin. 

Gabon er ett av svært få land i verden som nesten er helt dekket av skog. Regnskogen i Gabon dekker 88 prosent av landet, og de har svært lav avskoging.

– annonse inline –

– Regnskogen i Sentral-Afrika er avgjørende for nedbør, matproduksjon og levekår i hele regionen. Dette, kombinert med de enorme karbonlagrene, gjør det viktig for hele verden å bevare denne skogen. Jeg håper derfor at avtalen med Gabon også vil bidra til å styrke samarbeidet mellom – og med – de andre landene som deler regnskogen i Sentral-Afrika.

Naturens egne klimaløsninger

Avtalen med Gabon ble undertegnet søndag, i forkant av FNs klimatoppmøte i New York. Norges innsats mot tropisk avskoging er et av Norges viktigste klimatiltak internasjonalt.

I forkant av klimatoppmøtet som FNs generalsekretær har tatt initiativ til, har Norge vært særlig vært aktive innenfor såkalte «Naturbaserte klimaløsninger». Det vil si naturens egen evne til å motvirke og bremse klimaendringene. Her står kampen mot tropisk avskoging helt sentralt.  

– annonse bottom –