– annonse top –

De siste dagene har internasjonale og norske medier rapportert at flere tyske partier – herunder regjeringspartiene – foreslår økt moms på kjøtt. NOAH mener dette er et nødvendig tiltak også i Norge.

Forslaget blir begrunnet av miljømessige og etiske hensyn. Den siste rapporten fra FNs klimapanel, samt naturpanelets rapport i vår, understreker begge behovet for en endring mot et plantebasert kosthold, skriver NOAH i en pressemelding.

– annonse inline –

– Det er helt nødvendig av hensyn til klima, naturmangfold og dyrevelferd, å gjøre aktive politiske tiltak for å redusere kjøttkonsumet. For å få til en slik endring er det behov for å gjøre miljø- og dyrevennlige valg billigere enn de usunne, miljøskadelige og dyrefiendtlige. «Kjøttskatt» er et naturlig tiltak som miljøforskere tilråder. Samtidig er det selvsagt viktig at ikke staten finansierer de mest miljø- og dyrefiendtlige varene med subsidier – så det er også viktig å vri subsidiene over til plantebasert mat, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

Norge har forutsetninger for å produsere mer matvekster, men økonomien må ligge til rette for det. En økning i momsen eller en innføring av «kjøttskatt» vil kunne stimulere til endret forbruk – på lik linje med tobakksavgiften. En differensiert moms mellom vegetarmat og animalske produkter vil kunne stimulere til redusert forbruk av kjøtt. Helsedirektoratet har også regnet på samfunnskostnadene ved for høyt kjøttforbruk, og disse tilsvarer 30 mrd. kroner årlig. Det er altså mye penger spart i å øke momsen for kjøtt. 

– Midlene fra en eventuell «kjøttskatt» kan finansiere omstilling fra husdyr- til planteproduksjon. I tillegg bør det gjennom jordbruksavtalen innføres andre økonomiske insentiver til økt produksjon av matvekster som økt målpris og arealtilskudd på matkorn, frukt, bær, grønnsaker og poteter, og øke midlene til faglige tiltak og forskning innenfor disse sektorene. I dag går 2/3 av forskningsmidlene for jordbruk og matindustri til husdyrsektoren, på tross av at det er behov for mer utvikling innen vegetabilsk produksjon, sier Martinsen.

– annonse bottom –