Norden samler seg mot plastforurensning

Bildet er tatt av bilyjan fra Pixabay

De nordiske klima- og miljøministerne har blitt enige om en politisk erklæring som viser Nordens støtte til en ny global avtale mot plastforurensning.

En ny miljørapport fra FNs miljøprogram viser at plastforurensning utgjør en betydelig trussel for mennesker, miljø og livsgrunnlaget.

– annonse artikkel –

Alle de nordiske ministerne er enige om at FNs femte miljøforsamling i februar 2022 vedtar forhandlinger om en ny avtale. De oppfordrer alle FNs medlemsland til å slutte seg til dette vedtaket.

– En ny global avtale om plastforurensning må innrette tiltak mot alle faser av plastens livsløp for å bli effektiv. Vi må se på hele verdikjeden. Avtalen må også ha mekanismer som fremmer samarbeid mellom myndigheter, privat sektor og sivilsamfunn, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

– annonse nede –