– annonse top –

Bålforbudet i naturvernområder er en viktig del av bevaringen av naturen i Vestfold og Telemark.

Med 380 verneområder i fylket er det viktig å vite hvor man kan fyre bål og hvor det er forbudt.

- artikkel innside -

Mange av verneområdene har strenge regler for bålforbud hele året, ikke bare i perioden fra 15. april til 15. september. Dette skyldes ønsket om å bevare naturen intakt og beskytte viktig biomangfold og berggrunn med fossiler.

For de områdene hvor bål er tillatt, er det viktig å ta med egen ved og bruke tilrettelagte bålplasser hvis de finnes. For å unngå brannfare og skade på grunnen og vegetasjonen, er det avgjørende å slukke bålet etter deg.

Kommunene kan også vedta strengere regler for bålforbud i ekstremt tørre perioder. Derfor er det viktig å følge med på kommunens hjemmeside for oppdateringer og informasjon.

Statsforvalteren får stadig bekymringsmeldinger om ulovlig bålbrenning i verneområdene. Særlig nord og sør i fylket er det kalkbergrunn med fossiler som kan ta stor skade av bål. Også ytre deler av Oslofjorden har unike natur- og opplevelseskvaliteter som kan ødelegges i løpet av bare noen minutter.

Derfor er det viktig å ta ansvar og være bevisst på hvor du kan og ikke kan fyre bål. Sjekk alltid verneforskriften for det området du skal besøke, og respekter bålforbudet for å bevare naturen for kommende generasjoner.

Her kan du lære med om båtfyring.

– artikkel nede –