– Noen må ta ansvar

Bildet er tatt av Grand Adventures fra Pixabay
– annonse top –

– Noen må ta ansvar, sier rådgiver i Naturvernforbundet Christian Børs Lind, som mener det er alvorlig når departement ikke leverer på løfter til Stortinget.

Den 15. desember kom den lenge varslede evalueringen av lovendringen som tillot fornøyelseskjøring med snøskuter. Oppdraget var – blant annet – å finne ut om endringen av motorferdselloven har ført til mer eller mindre ulovlig kjøring, og hvorvidt endringen har gått på bekostning av naturmangfold og friluftsliv, slik kritikerne har fryktet.

– Utrederne bak evalueringen slår selv fast at de knapt har kunnet levere på to av de tre viktigste temaene, og på det tredje bekrefter de langt på vei våre verste anelser, sier Børs Lind.

– annonse inline –

Naturvernforbundet mener at oppdraget utrederne hadde fått sprengte de fleste rimelige målestokker, likevel nøyde departementet seg med å bevilge kun 1,5 million kroner til de to utredermiljøene. I samforstand med KLD, via Miljødirektoratet, måtte utrederne dermed nedskalere prosjektet på en måte som står i sterk kontrast både til mandatets pålydende og til stortingskomiteens uttrykte forventninger.

– Å basere sentrale deler av rapporten på å undersøke to av 34 kommuner med snøskuterløyper taler også sitt eget språk om ambisjonsnivået departementet har hatt. Spørsmålet blir hvordan regjeringen nå vil sørge for å skaffe den nødvendige kunnskapen om situasjonen ute i felt, sier Børs Lind.

– annonse bottom –
KildeNaturvernforbundet