NOAH: – Politikerne er mer oppsatt på å løpe kjøttindustriens ærend

– annonse top –

– I flere tiår har miljøforskere uttalt at vi må gå i retning av mer plantebasert forbruk og landbruk. NOAH har prøvd å få norske politikere til å innse dette i lang tid. Men vi ser at politikerne er mer oppsatt på å løpe kjøttindustriens ærend, enn å ta reelle grep for klima, natur og dyr.

Det sier leder i NOAH, Siri Martinsen, i forbindelse med at en FN-rapport løfter frem viktigheten av plantebasert forbruk og landbruk.

– Til og med i dag har vi rikspolitikere som vil ha mer kjøttproduksjon, og oppfordrer folk til å øke sitt forbruk av kjøtt. Det er helt utrolig hvor lavt kunnskapsnivå mange politikere har om kjøttindustriens konsekvenser, sier leder i NOAH, Siri Martinsen i en pressemelding.

– annonse inline –

FNs klimapanel er i rapporten helt tydelige på at kjøttkonsumet må drastisk ned, og at fremtidens mat er plantebasert. Det er ikke første gang FN peker på dette, mener NOAH, som viser til at FAO allerede i 2006 påpekte at kjøttindustrien er et hovedproblem for miljøet. I 2010 påpekte en UNEP-rapport at vi må gå over til en vegetarisk diett, og tidligere i år kom FNs Naturpanel med sin rapport som løfter frem landbrukets (kjøttproduksjonens) arealbruk som den største trusselen mot ville dyr. 

– Vi opplever at viktigheten av aktive politiske grep for å redusere kjøttforbruk- og produksjon ikke har sunket inn i Landbruks- og matdepartementet. Det hjelper ikke at man så smått begynner å gi litt tilskudd til frukt og grønt via jordbruksoppgjøret. Man må ha en konkret plan for kjøttreduksjon og aktive politiske tiltak for å få til dette. Vridning av subsidier, forsknings- og innovasjonsmidler bort fra animalsk produksjon til planteproduksjon, må igangsettes snarest. Kjøttindustrien har negative konsekvenser for klima, natur, dyrevelferd og helse. Det er absurd at en industri som skaper så mange problemer, blir beskyttet i så stor grad av norske politikere, sier Martinsen. 

NOAH reagerer også på miljøminister Ola Elvestuens uttalelse om at Norge allerede gjør det som rapporten foreslår:

– Dette er rett og slett ikke tilfelle. Hovedbudskapet fra rapporten – omlegging av matproduksjonen fra kjøtt til plantebasert mat – har norske politikere ikke engang begynt å arbeide med. Tvert imot har ministeren selv uttalt at han ikke ønsker klimaavgift på kjøtt – et tiltak miljøforskere anbefaler. Det er bra at miljøministeren oppfordrer til redusert kjøttforbruk, men nå må politikerne på banen med tiltak som bidrar til dette – ikke bare overlate alt initiativ til forbrukerne, sier Martinsen.

– annonse bottom –