NOAH: – Uakseptabel jakt på reinsdyr

Video fra tidligere villreinjakt, publisert av VG.

NOAH reagerer på at myndighetene igjen planlegger å utsette reinsdyr for jakt med stor skadeskytingsfare fra helikopter og snøscooter.

NOAH reagerer på Mattilsynet og Miljødirektoratets anbefaling om ekstraordinær vinterjakt på villrein. Spesielt reagerer NOAH på uttalelser om at det kan være aktuelt å bruke snøscooter og helikopter under jakten.

– annonse artikkel –

VG avslører for øvrig onsdag kveld det som påstås å være organisert dyreplageri, som skal ha skjedd under jakta på villrein forrige gang. Da var målet å stoppe spredningen av skrantesyke.

Leder Norske villreinsenter, Stein Lier-Hansen, sier til VG at jakta fra helikopter er totalt uforsvarlig og at det dreier seg om dyremishandling.

Uakseptabelt

– NOAH mener det er uakseptabelt å utsette reinsdyrene for den massive stressbelastningen denne type jakt medfører. Risikoen for å skadeskyte er også svært stor når man skyter på dyr i flukt, og det har vi nå nettopp sett dokumentasjon på ved at film fra Nordfjella-jakten er frigitt. Dette er definitivt dyreplageri. Det er en grunn til at jakt fra motorisert kjøretøy i utgangspunktet er forbudt. Skrantesyke fører til lidelse for dyrene, men denne type nedskyting fører også til store lidelser – man skulle tro myndighetene så det kontraproduktive i å aktivt påføre dyr lidelse begrunnet med å hindre fremtidig lidelse, uttaler veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Økosystem framfor massenedskyting

Villreinen er oppført som nær truet på den norske rødlisten, blant annet som følge av nedskyting i kjølvannet av skrantesykeutbrudd. NOAH mener mer naturlige økosystemer nå er veien å gå fremfor massenedskyting, i kampen mot sykdommen.

– Som veterinær er jeg veldig klar over at dette er en forferdelig sykdom, som det per i dag ikke finnes noen kur mot. Men det vitenskapelige rasjonalet bak massenedskyting, som inkluderer massiv stressing av dyrene, er ikke veldig sterkt. I andre land hvor smitten er etablert, har man gått motsatt vei, og lar dyrene være mer i fred. Smitte er trolig i miljøet, og det er besynderlig at man ikke i større grad kritiserer sauebeitingen i denne sammenhengen. Det er også merkelig at man ikke ser fordelene ved å la reinsdyrene inngå i et mer naturlig økosystem, også med rovdyr, men med minimal forstyrrelse fra mennesker. Hvis planen er gjentatte masseskytinger av dyr med metoder som egentlig er forbudt av dyrevernhensyn, er det ikke bærekraftig, uttaler Martinsen.

– annonse nede –