NOAH: – Svært glade for at Venstre får miljødepartementet

Nyheten om at Ola Elvestuen blir ny miljøminister tas imot med optimisme hos NOAH. Vi håper nå at ville dyr i norsk natur, inkludert rovdyrene, går en lysere tid i møte.

Av Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH
NOAH har flere ganger appellert til nettopp Venstre og Elvestuen om en bedre politikk for ville dyr, og anser Venstres program for det beste på rovdyrpolitikk. Selv om ministeren skal representere en samlet politikk for V, H og FrP forventer NOAH et mer positivt fokus på rovdyrene:
– NOAH har positive forventninger om at Elvestuen vil snu den ensidige trenden hvor det fremstår som om Norge helst ikke vil ha ville rovdyr, og bruker alle midler for å holde dem konstant på rødliste. En slik politikk har ikke flertallet i ryggen – flertallet er for alle norske rovdyr, og også for ulv. Dette gjelder også i ulveområdene. Mer fokus på reelle forebyggende tiltak, positiv fokus på verdsettelse av rovdyrene, en erkjennelse av at jakt på kritisk truede arter ikke er konfliktdempende, større vektlegging av biologisk kunnskap – det er noe av det NOAH forventer av den nye ministeren, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.
Under regjeringsforhandlingene hadde NOAH en markering for ulvene, og overrakte en liste med konkrete tiltak i ulvepolitikken til bl.a. Elvestuen. Førstkommende lørdag 20. januar vil NOAH arrangere markeringer foran Stortinget og flere steder i Norge.
– Vi er mange som ønsker en mer dyre- og miljøvennlig rovdyrpolitikk i Norge, og vi ser også et stort engasjement for de norske ulvene internasjonalt. I flere land holds støttemarkeringen samtidig med NOAHs arrangement – bl.a. i Finland, Estland og Litauen. NOAH håper Elvestuen og Venstre kan gjenopprette Norges rykte internasjonalt, slik at vi ikke lenger ses på som et land som utrydder våre egne rovdyr, sier Martinsen.NOAH har allerede invitert Elvestuen til arrangementet, men har foreløpig ikke fått svar.
– annonse bottom –