– annonse top –

Noah – for dyrs rettigheter – reagerer på at Statsforvalteren i Nordland har tillatt gaupejakt med bruk av snøskutere.

– Motorisert kjøretøy under jakt er ulovlig, blant annet av dyrevernhensyn. Også Bernkonvensjonen forbyr motorisert jakt. Det er sterkt kritikkverdig at myndighetene likevel tillater ulovlige jaktformer, og NOAH skal se nærmere på dette vedtaket. Gaupa er også sterkt truet, og dette gjør dispensasjonen ekstra kritikkverdig, sier leder og veterinær Siri Martinsen i en kommentar til Fauna.no.

- artikkel innside -
– artikkel nede –