NOAH: – Norge går baklengs inn i framtida

Leder Siri Martinsen i HOAJH - for dyrs rettigheter. Foto: Bente Isefjær / NOAH
– annonse top –

Det er både alvorlig og skuffende at Norge ikke er blant de 50 landene har gått sammen i en avtale om å verne 30 prosent natur i sine land, og forplikter seg til dette.

Det sier NOAH – for dyrs rettigheter – i en uttalelse. 50 land er nå med det internasjonale samarbeidet High Ambition Coalition for Nature and People (HAC), der Norge deltok, og som nylig ble annonsert under «One Planet Summit». Der har landene kommet med løfte om å verne 30 prosent natur

– Norge viser også her at vern av natur og ville dyr ikke er en prioritet. Det er provoserende at Norge velger å ikke ta del i denne avtalen. Alle verdens land må stå samlet om å verne ville dyr i lys av naturkrisen, men Norge viser verken vilje eller et ønske om dette. Samtidig som 50 land forpliktet seg til mer naturvern, foregår det jakt på utrydningstruede jerver og ulver i Norge. Det er skammelig at Norge prioriterer næringsinteresser istedenfor vern av natur og biologisk mangfold. Norge trenger en helomvending i naturpolitikken, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter.

– annonse inline –

Hun opplyser til Fauna både Finland og Danmark er med på listen over land som har inngått avtalen. NOAH opplyser at andre land som Spania, Peru, Portugal, Costa Rica, Nigeria, Nederland, Ecuador og Senegal har også innsett viktigheten av vern av landets natur. 

– Hvorfor tar ikke de norske politikerne alle advarsler om tap av natur og biologisk mangfold på større alvor? Mener man at Norge skal fortsette å utnytte naturen og skyte truede arter, mens andre skal ta seg av vern? NOAH forventer at regjeringen nå tar seg sammen, skriver under på avtalen om 30 prosent vern og begynner å verne truede ville dyr på alvor. Vi kan ikke lenger gå baklengs inn i framtida. Det kan få katastrofale følger, sier Martinsen.

– annonse bottom –