NOAH krever at selfangsten avblåses

sel selinge grønlandssel
Foto: Wikipedia, Visit Greenland
– annonse top –

– Det er uakseptabelt å bryte dyrevernregler, mener NOAH, som krever at årets selfangst avblåses.

Organisasjonen for dyrs rettigheter mener at selfangere får drepe sel på statens regning, uten at det er statlig inspektør om bord på fartøyet. Dette til tross for at noen av selfangerne har dom for brudd på dyrevelferdsloven.

– annonse inline –

NOAH skriver i en pressemelding at fire fartøy har fått tillatelse til å drive selfangst i år. Samtidig blir inspektørene blir bedt om å holde seg hjemme på grunn av koronautbruddet. Blant dem som har fått grønt lys og penger fra statskassa i år, er tidligere dømte og bøtelagte for brudd på dyrevelferdsloven under selfangst i 2010, etter avsløringer fra nettopp en inspektør, hevder NOAH.

– Vi mener det er absurd at årets selfangst ikke avlyses, når inspektørene bes holde seg hjemme. Må inspektøren droppe fangsten av hensyn til smittefare, bør selvsagt det samme gjelde for resten av mannskapet – av rent helsemessige hensyn. Av dyrevernhensyn må fangsten avblåses når det lovpålagte kravet om inspektør ikke følges. Selfangst har på ingen måte noen «samfunnskritisk» funksjon. Tvert imot er selfangst kontroversielt og forbudt i mange land av dyrevernhensyn, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

NOAH ser med sterk bekymring på at regler for dyrevern og kontroll blir fjernet med henvisning til korona-krisen, mens selve utnyttingen av dyr fortsetter uhindret. Når det gjelder selfangsten, kan denne stoppes uten kostnad for samfunnet, mener de. Tvert imot vil man spare samfunnet for penger ved å gjøre dette, og samtidig spare dyrene for unødig lidelse.

– Myndighetene har innført en rekke unntak fra lovverket som følge av koronaviruset, men det norske folk har stort sett tillit til at dette gjøres kun av absolutt nødvendighet. Det er derimot ikke tillitsvekkende at dyrene risikerer å bli skadelidende, ved at lovverket som skal beskytte dem overses i stedet for at selfangsten avlyses. NOAH ber nå myndighetene om å sørge for at både inspektør og selfangere holder seg hjemme i år. Dessuten kan 2,5 millioner statlige selfangstsubsidier med fordel brukes bedre i en tid som dette, avslutter Martinsen.

– annonse bottom –