NOAH hanker inn seier etter mange års kamp

Leder Siri Martinsen i HOAJH - for dyrs rettigheter. Foto: Bente Isefjær / NOAH
– annonse top –

Dyrevernorganisasjonen NOAH har hanket inn flere seire etter mange års kamp, og de er spesielt fornøyd med at det ikke lengre skal være tillatt med jakttrening på ville dyr i fangenskap.

Det er i forbindelse med at Miljødirektoratet har fastsatt ny viltforskrift at NOAH er fornøyd, og mener at det nå har kommet et «endelig forbud mot jakttrening», sier NOAH i en pressemelding.

– annonse inline –

– NOAH har jobbet for dette lovforbudet i snart 20 år, så dette er helt klart en stor seier! Vi har hele tiden ment at dette egentlig har vært forbudt etter dyrevelferdsloven, men tilsynsmyndighetene har likevel lukket øynene og tillatt dette. Dermed har hijakttreninger blitt arrangert åpenlyst hvert år, til tross for at selv arrangørene har vært i tvil om lovligheten. Nå er det endelig slutt på dette, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Lovforbudet mot hijakttrening var ingen selvfølge, mener NOAH. Da Miljødirektoratet sendte forslaget til ny viltforskrift til høring, ble det opprinnelig foreslått at «fylkesmannen, i samråd med Mattilsynet, kan gi hjemmel for å tillate hold av vilt for trening av hihunder».

– Vi hadde stor fokus på dette i vårt høringssvar. Vi er svært glade for at Miljødirektoratet har tatt dette til følge. Hold av rev i bur er nå verken tillatt for pelsproduksjon eller som kjæledyr, og da skal det selvfølgelig ikke være greit for jakt trening heller, sier Martinsen i pressemeldingen.

NOAH fikk også gjennomslag for forbud mot innfanging av flere arter til oppdrett, restriksjoner på skadefelling av ville dyr og at det likevel blir tillatt å hjelpe ville dyr i nød i samråd med veterinær.

Samtidig reagerer NOAH på at det fortsatt er tillatt å fange inn hjortedyr til kjøttproduksjon i fangenskap, fange inn dyr til dyrehage og at privatpersoner fortsatt kan «skadefelle» en rekke arter uten søknad.

– annonse bottom –