NOAH fikk 18.000 underskrifter for overvåking i landbruket

– annonse top –

NOAH har på kort tid samlet inn over 18 000 underskrifter for obligatorisk kameraovervåkning på slakterier og slaktetransport – og for offentlig innsyn i disse. Nå ser det ut som kravet imøtekommes av regjeringen.

– NOAH er svært positive til at regjeringen nå åpner for dette, og at de innser at det kan være et godt verktøy for Mattilsynet for å oppdage og forfølge lovbrudd. Å innføre kameraovervåking i slakterier er en erkjennelse av at slakteriene er steder hvor risikoen for lovbrudd er høy og lidelsen for dyrene kan bli svært alvorlig. Imidlertid kjenner NOAH ikke detaljene i forslaget ennå, og mener det er svært viktig at også det offentlige innsynet sikres – folk har rett til å vite hva som skjer når levende dyr blir til kjøtt. Det store engasjementet rundt vår kampanje vitner om at folk reagerer på hemmeligholdet, sier veterinær i NOAH, Siri Martinsen i en pressemelding.

– annonse inline –

NOAH vil fortsette å samle inn underskrifter både for å sikre offentlig innsyn, og for at kameraer også skal innføres i slakteritransport:

– Vi mener at offentlig innsyn i dette materialet er et svært viktig moment. Slik det er nå er forbrukernes eneste innblikk i kjøttproduksjon bransjen egne rosemalende reklamer. Forbrukere har rett til innsyn i hva som ligger bak kjøttproduksjon, og med offentlig tilgjengelige opptak vil forbrukere ha grunnlag for å ta et informert valget om hvorvidt de ønsker å bidra til lidelsene dyrene gjennomgår i kjøttproduksjon. Det er videre viktig at kameraer dokumenterer alle hendelser som dyrene må igjennom – ikke minst slakteritransport, sier Martinsen.

– annonse bottom –