– annonse top –

– At rovviltnemndene har bestemt at totalt 122 jerver kan drepes i høst og vinter er nok et klart bevis på at det er de rovdyrfiendtlige kreftene som dominerer.

Det sier leder i NOAH, Siri Martinsen, i forbindelse med at lisensjakta på jerv starter tirsdag 10. september.

– Til tross for at jerven har status som sterkt truet, hører vi snakk om at bestanden ligger over bestandsmålene, og NOAH ser det ytterst alvorlig at dette fremdeles tolkes som et maksimumsmål istedenfor et minimumsmål. Disse «maksimummålene» er et direkte lovstridig hinder for å sikre at rovdyr har en fremtid i norsk natur, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter, i en pressemelding.

Etter at rovviltnemndene besluttet at 122 jerver kan skytes, har NOAH klaget på kvotene i flere regioner på til sammen skyting av 60 jerver, og har fremdeles ikke fått svar.

– annonse inline –

Sterkt truet art

– Vi kan ikke akseptere nedskyting av en art som er oppført som sterkt truet på Rødlista, og NOAH ser det høyst kritikkverdig at jakten får starte før klagene er ferdig behandlet, sier NOAH-lederen.

Jerv er et av de rovdyrene som har et konstant press på seg: Det tillates jaktmetoder som i utgangspunktet er forbudt etter loven, blant annet kunstig lys ved skyting av jerv. Jerv blir jaktet på av myndighetene mens ungene ligger i hiet, hvor ungene dras ut og skytes, og det nøles sjeldent med å dele ut skadefellingstillatelser på jerv under beitesesongen, mener NOAH, som sier at prinsippet om lisensfelling er et brudd på Norges internasjonale forpliktelser etter Bernkonvensjonen, og at regjeringen burde gå bort fra dette.

– Bernkonvensjonen gir sterk beskyttelse for ville dyr som er oppført på vedlegg II til konvensjonen, og dette gjelder både ulv, bjørn og jerv: Det er forbudt å drepe eller forstyrre disse artene. Lisensfelling er dermed et prinsipp som strider mot høyere rettskilder. År etter år ser vi at rovviltnemndene tar seg friheten til å benytte lisensfelling til å sette skyhøye kvoter, og vi kan ikke la dette fortsette. NOAH krever at våre klager nå behandles raskt: Jervene trenger positiv fokus og beskyttelse, og forfølgelsen av dem er uverdig, sier Martinsen. 

– annonse bottom –