– annonse top –

NOAH demonstrerer mot rovviltnemndenes vedtak om skyting av tre ulvefamilien i ulvesonen.

NOAHs lokale frivillige holdt en protestmarkering i forbindelse med rovviltnemndenes møte hvor det ble stemt for ytterligere skyting av tre ulvefamilier innenfor ulvesonen den kommende vinteren, melder NOAH i en pressemelding.

artikkelannonse

– Vedtak om skyting er ren maktmisbruk, mener NOAH.

Organisasjonen viser til at rovviltnemnda har vedtatt å skyte både familiegruppene Letjenna, Rømskog og Mangen med formål om å ikke la den kritisk truede arten vokse. Rømskog-reviret vil skytes til tross for at svenske myndigheter advarte om at dreping av ulvene i dette grensereviret ville være uheldig, fordi ulvebestanden i Sverige er nedadgående. Svenske myndigheter har ikke tillatt jakt verken forrige eller kommende vinter.

– NOAH reagerer kraftig på en slik gradvis uthuling av meningen med ulvesonen – å gi kritisk truet ulv ekstra høy beskyttelse. Loven gir ikke hjemmel for å skyte kritisk truet ulv bare fordi et tilfeldig bestandsmål er oppnådd. Stortinget har selv lagt til grunn at det er høy terskel for å skyte ulv innenfor ulvesonen. Nå blir grunnleggende prinsipper ved norsk ulveforvaltning kastet over bord. I praksis blir ulvesonen og dens intensjon opphevet ved nye vedtak innenfor sonen, sier NOAHs leder, Siri Martinsen. 

NOAH kommer til å klage på dagens vedtak om nedskyting av flokker innenfor ulvesonen til Klima- og miljødepartementet. 

– Hvis man nå igjen beslutter å skyte ulv innenfor ulvesonen, er dette et bevis på at det ikke er loven som setter begrensninger på hva man kan gjøre med truede arter i Norge, men at det er politiske maktspill som er avgjørende. NOAH mener at dette åpner for bredere spørsmål om ivaretakelse av verdier som demokrati og rettssikkerhet. Det er på ingen måte forutsigbar eller forsvarlig forvaltning, og i verste fall risikerer staten å begå miljøkriminalitet. Dette vedtaket er helt uakseptabelt – man bryter med råd fra svenske myndigheter, med Bernkonvensjonens og egen lovgivnings prinsipper, og setter Norge i et svært dårlig internasjonalt lys, sier Martinsen.

– annonse nede –