Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – ber folk stille opp for ulven i flere av Norges byer kommende lørdag.

– Situasjonen for ulvene i Norge nå er absurd. Forskeres råd, opinionens flertall og lover og konvensjoner overkjøres, og alt som betyr noe for politikerne er tydeligvis å «skyte flere ulver». Vi er mange som nå har fått mer enn nok av en slik useriøs politikk og som ønsker en regjering som ser Norges ansvar overfor ville dyr og natur, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

– annonse artikkel –

«Den norske statens forvaltning av rovdyrene er en stor skam for Norge – vi kan ikke akseptere at truede arter slaktes ned. Stortinget, Miljødepartementet og tingretten har sviktet ulvene – men det har IKKE vi!», heter det.

HOAH mener det er kritisk for det framtidige vernet av ulv og andre ville dyr at de lørdag  samler så mange som mulig for å vise politikerne at vi ikke aksepterer systematisk nedslaktingen av rovdyr – vi må vise politikerne at vi er MANGE som står på dyrenes side og blir opprørte over det som nå skjer, heter det.

HOAH har markeringer i disse byene lørdag:

  • Oslo – Stortinget klokken 13:30
  • Tromsø – Strandtorget klokken 13.30:
  • Stavanger – Byparken 13:30
  • Fredrikstad – krysset utenfor Verdensspeilet Cafe 13:30
  • Kristiansand – Øvre torg 13:30
  • Trondheim – Byscenen 13:30
  • Bergen – Torgallmenningen 13:30
– annonse nede –