– annonse top –

Organisasjonen NOAH advarer mot at Stortinget skal vedta ulovlige endringer når de nå diskuterer endringer i forvaltningen av rovdyr.

Det sier NOAH samtidig som Stortinget behandler flere av forslagene, som NOAH mener bryter med formålet i naturmangfoldloven og miljøparagrafen i Grunnloven.

Tar staten til retten

NOAH har nettopp gått til retten mot Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling av Letjenna-ulvene. Samtidig skal forslag om endringer av naturmangfoldloven behandles. NOAH mener endringene bryter med lovens formål.

– annonse inline –

– Regjeringen har etter NOAHs mening brutt loven ved å skyte ulv. Først og fremst ut ifra et ønske om å holde dem nede på «bestandsmålet». Forslagene fra Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet vil bryte både naturmangfoldlovens formål, Grunnloven og Bernkonvensjonen, sier NOAH. De mener at bestandsmålet i seg selv vil kunne gi grunnlag for skyting av ulv. De har sett det nødvendig å få en rettslig avklaring rundt dette. Derfor fremmet de stevning til Oslo tingrett i slutten av april, opplyser leder i NOAH, Siri Martinsen.

Vil fjerne rovviltnemndene

I tillegg til forslagene fra AP og Frp, skal Stortinget behandle forslag fra regjeringen om en «rovviltklagenemd»:

– Rovviltklagenemnda kunne vært en god løsning i et forsøk om å avpolitisere vedtak om rovdyr. Dette bør ledsages av en mer omfattende gjennomgang av grunnleggende problemer med regional rovviltforvaltning. Dagens rovviltnemnder fører en ensidig politikk. Næringsinteresser trumfer om og om igjen samfunnsinteressene om bevaring av naturmangfold. De mangler legitimitet i befolkning, og bør legges ned, sier Martinsen.

Overser flertallet i befolkningen

Politikere overser flertallet av befolkning som faktisk ønsker mer vern av kritisk truet ulv. En undersøkelse utført for NOAH av Respons Analyse i februar 2020, viser at 45 prosent av nordmenn vil ha styrket vern av ulv. Bare 17 prosent vil ha svekket vern. 27 prosent svarer at de vil ha uendret vern.

– For de som ikke ønsker svekket vern er det slett ikke konfliktdempende at politikere hele tiden søker å skyte flere ulver. Det er et sterkt demokratisk problem når politikere kun er opptatt av den ene siden i en konflikt. Det er myndighetenes oppgave å iverksette tiltak slik at uenigheter i samfunnet rundt ulv ikke først og fremst løses gjennom skyting, uttaler Martinsen.

– annonse bottom –
Forrige artikkelForskere strides om dødsårsakene
Neste artikkelØnsker å oppheve flere lovforbud i genteknologiloven