NJFF: – Rotevatn er «vår minister»

Sveinung Rotevatn, klima- og miljøminister. Foto: Regeringen
– annonse top –

I en uttalelse fra Norges jeger- og fiskeforbund (NJFF) sier leder Knut Arne Gjems at han anser den nye klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) som din minister.

– Vi gratulerer Sveinung Rotevatn som ny Klima- og miljøminister, og håper vi får en tett dialog på mange av våre kjerneområder, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF til eget nettsted.

«Vår minister»

– Det er Rotevatn og hans departement som har ansvaret for den generelle naturforvaltningen, fiskeforvaltningen og for de artene vi har et særlig ansvar for å ivareta. Derfor er han å regne som «vår minister» sier Knut Arne Gjems.

– annonse inline –

Han anser Rotevatn er en viktig person som skal ivareta «interessene for alle jegere, fiskere og andre friluftsfolk. Vi gratulerer med utnevnelsen og håper på en god dialog i tia framover». 

Ønsker møte

NJFF vil nå sende en forespørsel om møte med den nye ministeren, og har mange områder de ønsker å diskutere i et slikt møte.

– Jeg kan nevne forvaltningen av de ville laksefiskene, sikring av gode treningsforhold for jegerne på landets skytebaner, villreinforvaltningen, rovvilforvaltningen, utfordringene med pukkellaksen, arbeidet med å ivareta en intakt natur som grunnlag for høsting av vilt og fisk, arbeidet med å begrense utbredelsen av fremmede arter og ikke minst stimulering til friluftsliv blant alle grupper i befolkningen. Han skal få høre om vår satsing på familiens år og et inkluderende friluftsliv for alle, sier en lederen.

– annonse bottom –