Nitrogen femboblet i Ytre Oslofjord

Foto: Martens fra Pixabay

I løpet av de siste 150 år har mengden av nitrogen blitt femdoblet i Ytre Oslofjord.

– annonse artikkel –

Det melder Miljødirektoratet, som også slår fast at det har vært en kraftig økning av nitrogen i Ytre Oslofjord de siste 30 årene.

Ifølge en ny rapport er det regionen rundt Oslofjorden som selv er ansvarlig for forurensningen. Det er nå nødvendig med strakstiltak.

– Flere områder av Oslofjorden tilføres altfor mye nitrogen. Det kommer hovedsakelig fra jordbruk og avløp i Norge, og ikke med kyststrømmen fra andre land, slik man tidligere har trodd, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

En rapport fra Niva og Havforskningsinstituttet, som er laget som en oppfølging av regjeringens Oslofjordplan, viser at det er flere alvorlige eller akutte problemområder i Ytre Oslofjord hvor utslippene må reduseres. Det har vært en femdobling av nitrogentilførselen til Ytre Oslofjord siden førindustriell tid. Siden tidlig 90-tall har det vært en tydelig økning på henholdsvis 19 og 30 prosent fra jordbruk og avløp, melder Miljødirektoratet.

– Nitrogentilførselene bidrar til uønsket høy algevekst i fjorden, og inngår i en uheldig forurensningsmiks sammen med fosfor, jordpartikler og organisk materiale. Mot de sistnevnte forurensningene har vi allerede satt i verk endel tiltak, men mer må til, sier miljødirektør Ellen Hambro.   

Kyststrøm fra Danmark, Sverige og Tyskland bidrar til å bedre situasjonen, fordi disse landene renser sine avløp for nitrogen.

– Det er faktisk slik at kyststrømmen fra disse landene fortynner nitrogenet i Oslofjordvannet. Dette skyldes at de andre landene i større grad enn Norge renser vannet sitt for nitrogen, sier Ellen Hambro.

En detaljert beskrivelse av forholdene finner du hos Miljødirektoratet.

– annonse nede –