– annonse amp –

Oppsynsmenn drepte 15 prosent av jerveungene i hiet

I følge Statens naturoppsyn (SNO) er det 62 kull med jerv i Norge. Ni av kullene ble drept i hiet av SNOs oppsynsmenn. Det går fram av oppsynets melding til Rovdata, som nå skal kvalitetssikre feltmaterialet.

– Feltmannskapene i SNO har meldt inn 62 kull med jervevalper i årets hiregistrering av jerv over hele landet. Hvis resultatet holder seg er det en oppgang på fire kull, fra 58 registrerte kull i fjor. Det vil også være over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull i Norge, som Stortinget har bestemt, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Drepte ni kull i hiet

Samtidig ble det etter vedtak fra Miljødirektoratet besluttet at ni kull skulle drepes i hiet. Bestanden i Norge er beregnet til å bestå av 309 voksne individer. Det er ikke opplyst om foreldrene i de ni jervekullene også ble drept av SNOs mannskaper.

Dyrene ble drept i vår

Jerven føder valper i februar og begynnelsen av mars måned, og utover våren og sommeren pågår det en hektisk aktivitet i felt over hele landet for å spore opp jervehi med valpekull. Det gjøres også kontroller på barmark i noen tilfeller. Publikum har kunnet følge med på registreringsarbeidet.

Foreløpige tall

Kindberg presiserer at de 62 kullene i jervetelleren er et foreløpig tall som kan endre seg. Rovdata vil kontrollere at alle innmeldte kull oppfyller instruksene for registrering av jerv. Et endelig resultat fra årets hiregistrering av jervekull vil være klart 1. oktober i år.

– Instruksene på jerv er lagd for at vi skal kunne være sikre på at det er et av årets jervekull som er registrert, utdyper han.

Exit mobile version