Fjellrev til nye høyder

Voksen fjellrev og valp fanget på viltkamera i tidlig morgensol i Blåfjellet juli 2021.|Foto: Statens naturoppsyn, viltkamera
– annonse top –

2021 var det nest beste året for fjellreven etter at redningsaksjonen for den truede arten startet i 2003.

– Det gleder oss å se at bestanden av fjellrev fortsetter å vokse. Det viser at det er mulig å snu den negative utviklingen for truede arter i Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

– annonse inline –

Overvåking fra Norsk institutt for naturforskning viser at det er cirka 300 fjellrever i Norge. Bestanden har siden da firedoblet seg. Den felles skandinaviske bestanden av fjellrev er beregnet til å ligge på cirka 500 voksne dyr.

Ifølge Miljødirektoratet har fjellreven i Norge har vært kritisk truet, og den ville antakelig vært utryddet i Norge uten de tiltakene som har blitt gjort de siste 15 årene. I Norsk rødliste for 2021 er fjellreven klassifisert som sterkt truet.

– At fjellreven ved siste oppdatering av rødlista ble nedjustert fra kritisk truet til sterkt truet er en milepæl for arbeidet med bevaring av fjellrev i Norge, og viser at tiltakene vi har gjort fungerer. Det langsiktige målet om en levedyktig bestand i Norge og Skandinavia ligger imidlertid enda et stykke fram i tid, sier miljødirektør Ellen Hambro.

– annonse bottom –