– annonse top –

Beitelag i Trøndelag nektet å ta imot penger fra Statsforvalteren. Nå er det utstedt fellingstillatelse på en bjørn.

- artikkel innside -

Det er Statsforvalteren i Trøndelag som har gitt en fellingsstilatelse til Kåre Selliås i Snåsa kommune. Om formiddagen fredag fikk han tillatelse til å felle en bjørn, fordi husdyr formodentlig ble tatt av en bjørn. Tillatelsen gjelder for deler av Steinkjær og Snåsa kommuner.

Statsforvalteren sier i sin skadefellingstillatelse følgende: «Statsforvalteren har forsøkt å tildele midler til intensivt kortvarig tilsyn og gitt tilbud om tidlig nedsanking til de berørte beitelagene».

Dette betyr at landbruksinteresser i området har nektet å være med på skadereduserende tiltak for å unngå å felle bjørnen.

– I tillegg har Statsforvalteren har ved to anledninger henvendt seg til Miljødirektoratet om muligheten for å gjennomføre forsøk på å jage bjørnen ut av området, noe vi har fått tilbakemelding på at ikke anses som hensiktsmessig, skriver fungerende klima- og miljødirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag i fellingstillatelsen.

«En pågående skadesituasjon med dokumentert kadaverfunn, skadepotensiale og at området ligger utenfor forvaltningsområdet for bjørn og at beitedyr skal ha prioritet, legges til grunn for beslutningen. Tillatelsen er gyldig til 27. august 2021 kl.12:00, eller til det eventuelt er felt bjørn. Vedtaket kan påklages innen tre uker», heter det.

Det er foreløpig ikke kjent som noen av verneorganisasjonene har klaget på fellingstillatelsen. I mellomtiden er det altså gitt rett til å klage på vedtaket. Samtidig er det en stor mulighet for at bjørnen kan bli skutt lenge før fristen for å klage har gått ut.

Dette skjer samtidig som det er full valgkamp for de som ønsker å komme på Stortinget. Når landbruksinteresser nekter å tillate tiltak som kan bidra til reduksjon av tap av husdyr i rovdyrsammenheng, vil mang kunne stille spørsmål ved motivene for å nekte skadereduserende tiltak.

Last ned og les hele vedtaket her.

– artikkel nede –