Naturvernforbundet: – Uakseptabel jakt på ulvefamilie

Foto: Pixabay

– Det er helt uakseptabelt at man nå vil gå inn i ulvesonen og skyte en familiegruppe. Ulvebestanden går tilbake og tåler ikke en slik jakt. Vi har ikke en eneste ulvefamilie å miste, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbunde etter at klima- og miljøminister Ola Elvestuen vedtok at én ulvefamilie kan felles inne i ulvesonen. Den 1. januar starter jakten på de åtte ulvene i Letjennaflokken.

Saken havnet på klima- og miljøministerens bord etter at Naturvernforbundet påklaget rovviltnemndenes vedtak om å skyte familiegruppene i Letjenna, Mangen og Rømskog.

Naturvernforbundet reagerer sterkt på at klima- og miljøministeren opprettholder vedtaket om felling av Letjennaflokken.

– Det er ingen grunn til å felle disse ulvene, hverken faglig eller juridisk. Dette er en etablert og forutsigbar ulvefamilie som lever inn i ulvesonen. Den norske ulvebestanden har gått tilbake. Dette vedtaket er svært negativt for den videre utviklingen til ulvebestanden, sier Håpnes til forbundets egne hjemmesider.

I tillegg til de ulvefamilien i Letjenna har nemndene tidligere bestemt at det skal skytes 12 ulver utenfor ulvesonen. Det er flere dyr enn det er som er registeret i dette området. Naturvernforbundet mener at ulvejakten er i strid med Stortingets rovdyrforlik.

– Det er ufattelig trist at klima- og miljøministeren ikke tar hensyn til Stortingets vedtatte mål om at rovdyra skal forvaltes bærekraftig, sier Håpnes.

Naturvernforbundet mener at rovdyrforliket tilsier at forvaltningen gjøres på et kunnskapsbasert grunnlag Norge er forpliktet til å forvalte ulvene på en økologisk forsvarlig måte av naturmangfoldloven, Bernkonvensjonen og forpliktelser i Konvensjonen for biologisk mangfold.

Exit mobile version