– annonse amp –

Naturvernforbundet: – Svært gledelig interesse

Foto: Thor-Ivar Guldberg

– Naturvernforbundet finner det svært gledelig at interessen for å bruke tog på lengre reiser som erstatning for fly har vært sterkt økende.

Det skriver leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet i en henvendelse til samferdselsminister Knut Arild Hareide, som handler om nye togruter fra Sverige til kontinentet og som får betydning for Norge. Lundeberg skriver blant annet følgende i brevet til statsråden:

«I en normalsituasjon kjører Vy fire daglige avganger i hver retning mellom Oslo og Göteborg, på kommersielt grunnlag og uten noen avtale med norske myndigheter om trafikk sør for Halden. Mellom Oslo og Stockholm kjører SJ etter avtale med norske myndigheter, men har tidvis kjørt langt flere avganger og ønsker å trappe opp betydelig når arbeidet med strømforsyningsanlegget på Kongsvingerbanen avsluttes neste år. SJ har også signalisert interesse for å reetablere hurtige ekspresstog mellom Oslo og København, slik vi hadde fram til slutten av 2004.

Passasjerer som skal reise med tog til København, må nå bytte tog i Göteborg, og skal du videre til kontinentet, må du bytte enda en gang i København. Ventetidene er til dels lange. Dette gjør at tilbudet er svært svakt. Bruk av flere selskap gjør det forvirrende og til dels komplisert å kjøpe billetter, og ved forsinkelser er passasjerettighetene dårlige. 

Svenskenes satsing på nattog til kontinentet skaper nye muligheter for gode togforbindelser mellom Norge og kontinentet. Et nattog fra Malmö til Brussel kan nås med et ettermiddagstog fra Oslo til Malmö/København. Da blir det mulig å stå opp dagen etter i Köln eller Brussel, og derfra er det gode forbindelser videre til viktige destinasjoner som Frankfurt/M, Amsterdam, Paris og London. I motsatt retning blir tilbudet det samme, forutsatt et attraktivt morgentog fra København/Malmö som er i Oslo tidlig på ettermiddagen. Et slikt tilbud vil også gi gode reisemuligheter for klimabevisste turister som vil besøke Norge. 

Første prioritet for å få bedre togtilbud sørover må derfor bli å sikre rammebetingelser for gjennomgående hurtigtog mellom Oslo og København. Disse vil gi gode togforbindelser fra Oslo-regionen til København og vil være viktig for å bygge opp om svenskenes satsing på nattog til kontinentet og gjøre at den nye togforbindelsen fra Malmö til Brussel blir verdifull også for passerer fra eller til Norge. Et slikt tilbud Oslo–København vil neppe kreve offentlige tilskudd, men det er viktig at operatøren får gode ruteleier og forutsigbar sportilgang. 

Svenskenes nattog Stockholm–Hamburg kan også bli høyst aktuelt for Norge. Et slik tog vil i praksis kunne bli kjørt helt til Berlin og dermed knytte Skandinavia til et populært reisemål. Uansett er Hamburg et viktig knutepunkt med gode togforbindelser videre uten ytterligere bytter til et stort antall populære destinasjoner. Et slikt nattog vil imidlertid forlate Sør-Sverige godt over midnatt, noe som gjør at et tilbringertog fra Norge vil innebære bytte over til nattoget på et lite attraktivt tidspunkt. Svenske Trafikverket har i sin utredning om nattog til kontinentet skissert at et slik tilbud kan få en arm fra Oslo og Göteborg, der vognene herfra og fra Stockholm kobles sammen i Malmö.4 Dette vil naturligvis kreve flere vogner og sannsynligvis egen finansiering. Vi vil be norske myndigheter allerede nå gå i dialog med svenske myndigheter i dette spørsmålet.»

Exit mobile version