Nye Veier AS har planer om å fylle ut 50.000 kvadratmeter i brakkvannsbassenget ved Stjørdalselvas utløp.

Hensikten er å få fem minutter kortere vei mellom Stjørdal og Trondheim. Dette reagerer Norsk ornitologisk forening på.

– Annonse 3 –

– Var det noen som sa klima- og naturkrise, spør organisasjonen.

En ny reguleringsplan er på vei, og det har organisasjonen debattert på Trønderdebatt.

– Nå ønsker altså selskapet Nye Veier AS å fylle ut et areal på hele 50 000 kvm i brakkvannsbassenget ved Stjørdalselvas utløp i forbindelse med en planlagt motorvei. Dersom de får det som de vil, blir tapet av våtmarksareal fordoblet i forhold til den reguleringsplanen for vei som allerede er godkjent. På toppen av det hele ønsker Nye Veier AS å begynne arbeidet før vilkårene i Stjørdals kommunes reguleringsplan er oppfylt. Flere natur- og friluftsorganisasjoner har påklaget reguleringsvedtaket. På grunn av formelle saksbehandlingsfeil, og at kunnskapsgrunnlaget er mangelfull, skriver avdelingen i Trøndelag og lokallaget i Stjørdal.