– annonse 2 –

10 ulike naturvernorganisasjoner som har klaget inn en E6-utbygging i Trøndelag til fylkesmannen, klager på nytt.

Årsaken er at lokale politikere i hovedutvalget for plan og miljø i Stjørdal ga Nye Veier dispensasjon til å lage en mindre fylling i sjøen ved Hellstranda. Tillatelsen gjelder 4.000 kvadratmeter ved innslaget til Helltunnelen.

– Annonse 3 –

– Vi håper kommunen nå ikke bevisst trenerer saken slik at at mer av anleggsarbeidet kan settes i gang, sier fagsjef Håkon Berg Sundet i organisasjonen Norske Lakseelver til Bladet.

Organisasjonene mener at dispensasjonen som politikerne har gitt, ikke er gyldig. Derfor ber de om at anleggsarbeidet langs Hellstranda stoppes umiddelbart.

Organisasjonene mener at det haster å få behandlet den nye klagen. De vil forhindre at arbeidet skal komme i gang før klagen er behandlet.

Disse organisasjonene står ifølge Bladet bak klagen sompolitikerne i Stjørdal må ta stilling til Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening, Sabima, Stjørdal Jeger- og Fiskerforening, NJFF Nord-Trøndelag, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Norske Lakseelver, Naturvernforbundet i Stjørdal og Meråker og Naturvernforbundet.

– annonse 4 –
Forrige artikkelNy handlingsplan skal stoppe fremmede arter
Neste artikkelFrykter mikroplast gjennom landbruksgjødsel