– Naturlig å tenke på naturens eget helsevesen

Her har Statens naturoppsyn tatt livet av jervetispe og unger i Suldal. De kunne ha fungert som naturens eget helsevesen. Foto: Statens naturoppsyn
– annonse top –

Pensjonert viltforvalter Tor Punsvik hos Fylkesmannen i Agder slår fast at fotråte og skrantesyke truer villreinen på Hardangervidda. Han vil bruke naturens eget helsevesen for å løse problemet.

– Da er det naturlig å tenke på naturens eget helsevesen. Det er vel knapt noe rovdyr som er bedre enn jerven til å ta seg av de syke og svake dyrene, sier Punsvik til NRK, som med sine 36 år som viltforvalter burde vite hva han snakker om.

– annonse inline –

Han opplyser til NRK at en stor del av reinsdyrkalvene i fjor døde av fotråte på Hardangervidda, og nå er det også prionsykdommen skrantesyke påvist. Jerven kan forsinke både utvikling og spredning av disse sykdommene, mener han.

– Jeg tenker at jerven over tid vil etablere seg, og det er ikke mer enn to år siden vi hadde yngling i Suldal i Setesdal Ryfylke, men da var Statens naturoppsyn raskt ute og tok jervetispa og ungene, sier han til NRK.

Dette er ikke Bondelaget enig i, hvor rovviltansvarlig Erik Dahl opplyser at jerven er det rovdyret som ifølge ham tar mest sau. Han mener at jerv ikke lar seg kombinere med 27.000 sau på fjellet. Han mener at det nærmest vil vær uetisk å ha sau under slike forhold. Da må det enten bli rovdyr eller sau, ikke begge deler, opplyser han til NRK.

Per Lykke i Hardangervidda nasjonalparksenter opplyser at det er trist at nasjonalparken ikke har jerv. Han mener at jerven er en del av økologien i høyfjellet. Han mener at jerven bør prioriteres foran sau i nasjonalparken.

– annonse bottom –