Fjernes i løpet av en ettermiddag

Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

En rekke naturvernorganisasjoner mener at regjeringen Solberg vil tillate at unike natur- og friluftsområder kan bli fjernet i løpet av en ettermiddag.

Til sammen ti organisasjoner med rundt én million medlemmer, har nå bedt kommunal- og beredskapsminister Nikolai Astrup og regjeringen om å legge bort forslaget til endringer i plan- og bygningsloven. Endringen vil etter det organisasjonene mener, gjøre det enklere å dispensere fra vedtatte planer.

– Dette lovforslaget virker mot sin hensikt og fratar oss demokratiske rettigheter. Lovforslaget setter noens ønsker om å gå bakveien foran fellesskapets behov for åpenhet. Blir dette vedtatt, kan unike natur- og friluftsområder fjernes på en ettermiddag i kommunestyret, sier leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

– annonse inline –

I et felles innlegg går Naturvernforbundet, WWF, Norsk Friluftsliv, Sabima, Norsk Ornitologisk Forening, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Natur og Ungdom nå ut og advarer mot lovendringene. Organisasjonene mener at forslaget til lovendring kan få store og negative konsekvenser for naturmangfoldet.

– Regjeringen foreslår å gi kommunene «økt handlingsrom» i dispensasjonssaker. Kort sagt kan utbyggere da raskt få omgjort kommunale arealplaner uten nye høringer og uten at berørte parter blir informert og får si sin mening. Det betyr at man vil erstatte åpne, grundige, demokratiske prosesser for arealbruk i kommunen, med et system som tilbyr utbyggere bakdøra til kommunal tillatelse, uten vår innblanding, sier Ask Lundberg.

– Hvordan vi bruker naturen og andre arealer i Norge, blir bestemt i kommunene, i hovedsak når lokalpolitikerne vedtar fireårige arealplaner. Plan- og bygningsloven gir oss alle rett til å mene noe om disse planene. Vi benytter oss ofte av muligheten, vi som vil bevare strandsonen for alle, skog i våre nærområder, myr som lagrer karbon, planter som kan bli medisiner, turområder, bekker, hjortetrekk og villreinområder. Vi deltar i planprosessen på vegne av allmennheten fordi loven sikrer oss muligheten og fordi det nytter. Lokalpolitikere vil ta avgjørelser basert på gode kunnskapsgrunnlag. Vi bidrar til at de kan det, sier Ask Lundberg.

Her kan du lese hele innlegget fra natur- og friluftsorganisasjonene

– annonse bottom –