Næringsinteresser vil plaffe ned halvparten av ulvene i Norge

Illustrasjon. Foto: Pixabay
– annonse top –

Næringsinteresser styrer rovviltnemdene når flertallet foreslår å skyte halvparten av Norges ulver før de rettslige forholdene er avklart.

Det mener NOAH, som viser til at rovviltnemndene for region fire og fem har gjennomført en prøvevotering der de gikk inn for å skyte halvparten av den kritisk truede ulvestammen i Norge. Dette inkluderer ifølge NOAH fem ulveflokker innenfor ulvesonen. Dialog med interesser i Sverige gjorde at vedtaket ble utsatt.

– annonse inline –

– NOAH reagerer sterkt på flertallsinnstillingen fra rovviltnemndenes møte i dag, om at 32 dyr i fem flokker innenfor ulvesonen, i tillegg til 12 ulver utenfor sonen, skal tas livet av. 44 dyr utgjør cirka halvparten av den nåværende ulvestammen, bestående av cirka 50 dyr i Norge og cirka 50 på grensen.

NOAH opplyser i en pressemelding at de holdt innlegg på møtet og advarte nemndene mot å gjøre ulovlige vedtak mens det er pågående rettsprosesser:

– NOAH har gått til sak over Letjenna-reviret, og WWF fikk medhold i lagmannsretten om at skyting av Osdalen og Julussa var ulovlig. Det er forstemmende å se at nemndsmedlemmer bortforklarer disse rettslige prosessene og prøver å få skutt flest mulig flokker før det eventuelt stoppes av rettsvesenet. Det er også ille å høre medlemmer uttale at rettsvesenet ikke kan korrigere Stortinget, som om de ikke kjenner til maktfordelingsprinsippet, uttaler Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

NOAH vil klage på vedtakene både i og utenfor sonen, og mener at nemndene med vedtaket har utspilt sin rolle:

– Det er helt tydelig fra diskusjonene på møtet at det er rene næringsinteresser som styrer vedtakene. Her sitter det folk med særinteresser og avgjør skjebnen til en kritisk truet art på vegne av hele Norge. NOAH vil takke representantene fra MDG på møtet, som løftet frem det faktum at mange er positive til ulv, og negative til skyting. De ble imidlertid ikke hørt – ganske enkelt fordi flertallet av nemndsmedlemmene var talerør for beite- og jaktinteresser. Rovviltnemndene har lenge vært et sted hvor særinteresser får bestemme hvordan Norge skal behandle truede rovdyr. Dette ble tydeliggjort da leder av møtet kalte MDGs forslag om å ikke skyte kritisk truet ulv før rettsavklaring «det mest ytterliggående forslaget», mens forslag om å skyte halvparten av ulvestammen fikk flertall. Dette er uverdig, og nemndene bør avvikles, sier Martinsen.

– annonse bottom –