Nå skal ulven skytes

Bildet er tatt av Marcel Langthim fra Pixabay
– annonse top –

En ulv som har tilhold i flere kommuner på Sørlandet skal skytes. Det har Fylkesmannen i Agder bestemt.

Det er gitt tillatelse til felling av ulv i kommunene Åseral, Bygland, Evje og Hornnes, Hægebostad, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal. Årsaken er at ulven skal ha gjort skade. Tillatelsen gjelder til torsdag 24. september 2020 kl. 12.00.

Bakgrunnen for tillatelsen er observasjoner om at det ble funnet et dødt værlam i området øst for Lauen i Hægebostad kommune. Statens naturoppsyn har etter undersøkelser konkludert med at kadaveret var antatt drept av ulv.

– annonse inline –

Fylkesmannen i Agder opplyser at skadestedet ligger om lag fire mil lenger sør-vest enn tidligere skader på grensen mellom Åseral og Bygland kommuner. Forrige skader i dette området var fra lørdag 29. august 2020. Fylkesmannen finner det rimelig å se disse skadene i sammenheng, og slik at samme skadegjører kan ha gjort skadene begge stedene.

Tillatelsen gis etter en samlet vurdering av påførte skader og potensialet for videre skader på sau dersom ulv fortsetter å oppholde seg i skadeområdet, heter det.

– annonse bottom –