Nå kan du få 2000 kroner fra Mattilsynet

villsvin
Bildet er tatt av rcvd fra Pixabay
– annonse top –

Mattilsynet utbetaler 2000 kroner til de som melder fra om syke og selvdøde villsvin. Dette gjelder både for dyr som er funnet i naturen og for påkjørte dyr.

Villsvin hører ikke naturlig hjemme i Norge, melder Mattilsynet i en pressemelding. Arten vandret inn fra Sverige og er observert langs svenskegrensen fra Halden i sør til Trøndelag i nord. Siden villsvin bidrar til å spre smittsomme dyresykdommer, blant annet afrikansk svinepest, er det viktig for myndighetene å oppdage alvorlige sykdommer så raskt som mulig for å hindre spredning.

– Å ta prøver av syke og selvdøde dyr, inkludert påkjørte dyr, er den viktigste overvåkingen vi kan gjennomføre på villsvin i Norge. Målet med godtgjørelsen er å motivere publikum til å varsle Mattilsynet raskt om mulig forekomst av smittsomme dyresykdommer, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef i Mattilsynet.

– annonse inline –

Godtgjørelsen blir utbetalt til den som varsler Mattilsynet om funnet slik at vi kan hente det ut og undersøke det.

– Det er viktig at den som varsler kan gi oss eksakt funnsted, enten ved å vise oss dette eller ved å oppgi nøyaktig kartreferanse. Det vil kun utbetales godtgjørelse for de dyrene det er mulig å finne igjen for prøvetaking, sier Anne Marie Jahr.

Villsvin er ifølge Mattilsynet en uønsket art i Norge fordi de kan bidra til å spre sykdommer Norge ellers ikke har på tamsvin. Sykdommen som Mattilsynet frykter mest, er afrikansk svinepest, en svært alvorlig sykdom hos ville og tamme svin.

– Afrikansk svinepest er en av de mest tapsbringende virussykdommene som finnes. Det finnes ingen vaksine eller kur mot sykdommen, forteller Jahr.

Afrikansk svinepest sprer seg til stadig nye land, og sykdommen spres særlig gjennom matavfall og med villsvin. Både ville og tamme svin kan få sykdommen. Viruset smitter ikke til mennesker eller andre dyr.

– annonse bottom –