Myndighetene diskriminerer hjelpetrengende dyr

gatehund romaina
Foto: Wikimedia commons, Britchi Mirela
– annonse top –

Dyrevernorganisasjonen NOAH mener at myndighetene diskriminerer hjelpetrengende dyr framfor dyr med stamtavle og som kommer fra oppdrett.

NOAH skriver i en pressemelding at det i følge Mattilsynets nye regler fra og med 1. juli 2018 ikke lenger skal være tillatt å adoptere hjelpetrengende hunder eller katter fra utlandet. Derimot gjelder ingen nye regler for dyr som er kjøpt fra oppdrettere, selv om ingen kriterier eller regler for  «oppdrettere» gjelder.

– annonse inline –

Sterkt bekymret for holdninger

– NOAH er sterkt bekymret over hvilke holdninger Mattilsynet nå signaliserer til samfunnet, og til det internasjonale samfunn angående dyrs verdi. Ved å ikke ha like strenge importregler for hunder fra oppdrettere (med stamtavle) som omplasseringsdyr, er man med på å øke oppdrett, og øke problemet med hjemløse dyr. NOAH reagerer ikke først og fremst på regelen om at man må ha bodd sammen med et omplassert dyr i 6 måneder i utlandet for å få importere det – vi reagerer først og fremst på at regelen ikke gjelder for dyr fra oppdrett. Oppdrett er ikke per definisjon «renere» enn omplasseringsvirksomhet – den eneste forskjellen er at det er en kommersiell virksomhet, og Mattilsynet har her tatt mer hensyn til næringsaktører enn aktører som hjelper dyr, sier NOAHs veterinær Siri Martinsen.

Seriøse importører

NOAH reagerer sterkt på Mattilsynets formuleringer i nytt regelverk, der det gis tillatelse til import fra «seriøse importører» eller «avl».

–  Det finnes ingen regelverk for oppdrett, ingen begrensninger for slik virksomhet, eller et enhetlig system for hvordan slik virksomhet skal kontrolleres. Ved dette regelverket gir Mattilsynet nærmest en blankofullmakt til oppdrettere utenlandsk til å forsyne nordmenn med hunder for vinnings skyld – mens de som «plukker opp restene» av oppdrettet og bidrar til at dumpede dyr får en ny sjanse møter sterke restriksjoner, sier Martinsen.

NOAH har sendt brev til Mattilsynet med flere spørsmål om det nye regelverket:

–  Mattilsynet trakk tidligere tilbake et lignende regelverk, og NOAH ønsker klarhet i hva som er endret. Regelverket har heller ikke vært gjenstand for en høring etter at det ble lagt vekk, og NOAH finner det ikke i tråd med god forvaltningsskikk å plutselig innføre dette uten en forutgående ny prosess. Men først og fremst mener NOAH at loven må være lik for alle, og at ikke oppdrettere skal favoriseres fremfor hjelpeorganisasjoner. Er det viktig å begrense smitte, så er det selvsagt like viktig for hunder som noen selger for vinnings skyld. Det diskriminerende regelverket aktualiserer også problemstillingen med at det ikke gjelder noen som helst regler for oppdrett av hund og katt. Å avle dyr for penger er ikke et seriøsitets-stempel i seg selv – det kan tvert imot være det motsatte tatt i betraktning overpopulasjonen av dumpede dyr. Det er et skrikende behov for å sette begrensinger for oppdrett og definere hva man egentlig mener med «seriøs» i denne sammenheng.  Dette mener vi at Mattilsynet nå plikter å gjøre, sier Martinsen.

– annonse bottom –