– annonse top –

Tester samlet inn under hjortejakta på Sørlandet viser at det er mistanke om skrantesyke.

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver av en hjort som ble felt i Etne den 11. september kan ha skrantesyke. Prøvene har gitt utslag på de innledende testene, og det er behov for flere analyser for å få bekreftet eller avkreftet mistanken.

- artikkel innside -

– Jeg må understreke at dette foreløpig bare er en mistanke, men for å være føre var, jobber vi bl.a. på stedet for å fjerne eventuell smitte i terrenget hvor dyret ble felt. Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren. Vi jobber nå for å samle inn mer materiale fra dyret som kan analyseres videre, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet ifølge hjorteviltportalen. Det er ventet et endelig prøvesvar i uke 38.

Skrantesyke er dødelig for hjortedyr. Det er imidlertid ikke påvist smitte til mennesker.

Ber om prøver

Myndighetene mener det er viktig at jegere som skal bidra i kartleggingsprogrammet leverer inn prøver både av hjerne og lymfeknuter fra felte dyr. I et tidlig stadium av klassisk skrantesjuke kan man kun påvise smittestoffet i lymfeknuter. Derfor er det viktig å få begge typer vev til undersøkelse. Det er viktig at jegere også registrerer felte dyr med merkelappnummer i Hjorteviltregisteret eller «Sett og skutt» før prøven sendes til Veterinærinstituttet, heter det.

To varianter

Hjorteviltportalen skriver at et finnes to varianter av skrantesjuke, en smittsom variant (klassisk) og en annen variant som trolig kan oppstå spontant i eldre dyr (atypisk). Tidligere er det funnet klassisk skrantesjuke hos villrein i Nordfjella og på Hardangervidda. Atypisk skrantesjuke er funnet på elg og hjort ulike steder i landet.

Over en femårsperiode er mer enn 130.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

– artikkel nede –