Mistenker ikke lenger skrantesyke hos villrein i Rondane

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay Illustrasjonsfoto.

En villrein som ble skutt i Rondane 22. august hadde ikke skrantesyke, slik man først mistenkte.

Det melder hjortevilt-portalen.

De nye testene av dyret som ble skutt har kun negative tester, heter det.

I saken sier nettstedet at innsendte prøver fra den aktuelle bukken ga utslag på de innledende testene. Å stille en korrekt diagnose for denne typen sykdommer krever positivt resultat etter flere ulike tester, og nå konkluderer Veterinærinstituttet med at denne reinen ikke hadde skrantesjuke (CWD).

Det er omfattende prøver som jegere gjennomfører på døde dyr som skal bidra til å avsløre skrantesyke, men denne gangen var det ingen sykdom.

Sykdommen er dødelig når dyr først får den, og er en prionsykdom som rammer hjortedyr. Det skal ikke være registrert smitte fra ville dyr til mennesker. Det finnes nå to ulike typer skrantesyke på reinsdyri Norge, en klassisk skrantesyke som er smittsom. Hos elg og hjort har sykdommen oppstått spontant hos eldre dyr.

Det er til nå oppdaget klassisk skrantesyke på rein i Nordfjella, hvor hele bestanden ble nedskutt. Atypisk skrantesyke er funnet blant elg og hjort ulike steder i landet.

I løpet av de fire siste årene har mer enn 100.000 hjortedyr blitt testet for skrantesyke.

Mattilsynet har meldt at mistanken nå er avkreftet, og at sykdommen ikke er påvist hos rein i Rondane.

Exit mobile version