– annonse top –

For å hindre økt aktivitet i et villreinområde, har Klima- og miljødepartementet kjøp den såkalte «Veibua» på Venabygdsfjellet i Rondane.

Kjøpet av hytta vil sammen med andre tiltak bedre leveforholdene for villreinen i Rondane. Det har har vært gjennomført periodevis stoppforbud langs deler av fylkesveien over Venabygdsfjellet for å unngå skiturisme inn i leveområdet til villreinen, sier departementet i en pressemelding.

– Hytta på Venabygdsfjellet ligger midt i det viktigste trekkområdet for villreinen i Rondane. Kjøpet må ses i sammenheng med flyttingen av turisthytta Gråhøgdbu i samme område. Med redusert ferdsel vil villreinen igjen ta i bruk beiteområder som den tidligere har brukt, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– annonse inline –

Det er ennå ikke avgjort hva som nå vil skje med hytta. Flytting er blant alternativene departementet vil vurdere, men hytta vil uansett stenges for bruk.

Fylkesvei 27 med tilliggende infrastruktur utgjør en betydelig hindring for villreinens trekk mellom Rondane Sør og Rondane Nord og er et område der det er behov for å gjøre tiltak. Økt bruk og aktivitet langs fylkesveien kan føre til at villreinen skyr området, heter det i pressemeldingen fra departementet.

Villreinen har behov for å flytte seg over store, sammenhengende fjellområder. Livsgrunnlaget er knapt og ustabilt. Den største trusselen mot villrein i Norge er oppstykking og tap av leveområder. I mange av villreinens leveområder har en manglende helhetlig arealforvaltning medført en «bit for bit»-utbygging som sakte, men sikkert, bidrar til å ødelegge villreinens livsgrunnlag.

– Regjeringen setter nå i gang en styrket satsing på villrein. Vi har økt neste års villreinbudsjett med 8,5 millioner kroner. Vi har sendt et forslag om en ny kvalitetsnorm for villrein ut på høring. Vi skal gjøre det lettere å være villrein i Norge, sier Elvestuen.

– annonse bottom –