Millioner til grønn omstilling innen fiskeri og havbruk

Norsk fiskebåt. Bildet er tatt av cuemudgeon fra Pixabay
– annonse top –

Til sammen 21 aktører får tildelt totalt 6,3 millioner kroner for å videreutvikle prosjekter som knyttes til grønn omstilling innenfor fiskeri og havbruk.

– Disse prosjektene viser at de blå næringene har en stor vilje til å bidra i omstillingen. Regjeringens Grønn plattform er åpen for fiskeri- og havbruksnæringen og er ett av flere tiltak som kan bidra på veien til mer utslipps- og klimavennlig teknologi, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding.

– annonse inline –

Grønn plattform

Støtten gis gjennom Grønn plattform til bedrifter og forskningsinstitutter som jobber med prosjekter som legger til rette for grønn vekst og et bærekraftig næringsliv. Nå får 93 prosjekter mulighet til å jobbe videre med søknader til en hovedutlysning til våren. Totalt kom det inn over 400 søknader. 21 prosjekter relevante for fiskeri og havbruk nådde opp i konkurransen. 

– Grønn vekst i fiskeri- og havbruksnæringene er viktig for norsk verdiskapning. Gjennom støtte til forskning og innovasjon legger regjeringen til rette for en bærekraftig utvikling i en stor eksportnæring, sier Ingebrigtsen.

Mange spennende prosjekter

Flere av prosjektene går på tvers av bransjer. Av prosjektene som er relevante for fiskeri og havbruk gis det blant annet støtte til forprosjekter om gjenvinning av slam fra oppdrett i sjø, hydrogendrevne fiskefartøy og lavutslippsverdikjede for havbruk. Prosjektene får 300.000 kroner hver. Totalt er det bevilget 27,8 mill. kroner, hvorav 6,3 mill. kroner til prosjekter knyttet til fiskeri og havbruk.

– annonse bottom –