– Miljøkriminalitet i statens regi

– Forfølgelse av jerv er ikke annet enn uverdig. Åpnes det for hijakt er det miljøkriminalitet i statens regi.

Det sier leder for NOAH, veterinær Siri Martinsen i en uttalelse. Hun viser til at det har vært rekordmange jerver skutt under jakten.

NOAH reagerer sterkt på at Miljødirektoratet i pressemelding nå melder at det er skutt rekordmange jerv under årets jakt og at «det samlede uttaket er svært høyt». 

– annonse artikkel –

– Til tross for at jerven er sterkt truet, er det hvert år tillatt for jegere å skyte jerv i såkalt lisensfelling. Under årets jakt har det altså blitt felt rekordmange individer, og antallet felte dyr har økt for hvert år siden 2018. Jervebestanden trenger positivt fokus og beskyttelse, og forfølgelsen av dem er ikke annet enn uverdig, sier Siri Martinsen, leder og veterinær i NOAH

Til tross for rekordhøyt antall drepte jerver melder Miljødirektoratet at de vurderer «ekstraordinært uttak» også i år.

– NOAH mener det er helt uakseptabelt at «ekstraordinært uttak», altså hijakt, vurderes etter rekordjakt under årets sesong. Hijakt er en lovstridig og sterkt uetisk jaktform som det nå bør settes et endelig punktum for. Åpnes det nå for ekstraordinær hijakt er dette etter NOAHs syn miljøkriminalitet i statens regi. Det er ille å se at den hensynsløse politikken mot ville dyr fortsetter år etter år, til tross for at vi står midt i en naturkrise. Jerv er en norsk ansvarsart, og det er på tide at vi faktisk begynner å ta ansvar for jerven, sier hun.  

– annonse nede –